U wilt inwoners betrekken bij beleid of een project. Maar leent uw project zich wel voor burgerparticipatie? En welke participatiemethode past het best bij uw vraagstuk?

 

Deze website helpt u om te bepalen of burgerparticipatie (afwegingskader burgerparticipatie) in uw geval een goed idee is. Daarnaast kunt u gericht zoeken naar geschikte methoden (De Participatiewijzer) om burgerparticipatie vorm te geven. Binnenkort verschijnt hier ook het afwegingskader overheidsparticipatie, dat u helpt om productief om te gaan met bewonersinitiatieven.

 

Niet werkzaam bij de overheid maar wel geïnteresseerd in participatie?

De informatie op deze website is gericht op ambtenaren die werken bij de gemeente of een andere overheid. Bent u niet werkzaam bij de overheid maar wel geïnteresseerd in participatie, lees dan: