Doe-democratie expertmeetings

Na de lezingen in Den Haag, wil ProDemos in 2015 een vervolg organiseren in het land. In een aantal lokale expertmeetings verdiepen we de discussie en kijken we naar de gevolgen van de doe-democratie voor de lokale democratie.

 

Hierbij gaan we uit van de praktijk. Wat betekent de doe-democratie voor het werk van de gemeenteraad? Voor de wethouders? En voor de burgemeester? Wat verandert er in de taken en in de uitvoering hiervan voor de gemeente? Wat verwachten inwoners van de lokale vertegenwoordigers en strookt dat met de idee├źn over de doe-democratie? Hoe kan de gemeenteraad de doe-democratie stimuleren?

 

Doelgroep

We denken dat deze expertmeetings interessant zijn voor raadsleden, wethouders en burgemeesters, zowel uit de organiserende gemeente als uit gemeenten in de regio. En voor inwoners die reeds betrokken zijn bij de lokale politiek, bijvoorbeeld via dorpsraden, een WMO-raad, burgerpanels en dergelijke.

 

Gezocht: gemeenten die met ProDemos expertmeetings willen organiseren

Voor de organisatie van deze lokale expertmeetings zoekt ProDemos gemeenten die de doe-democratie een belangrijk onderwerp vinden en die de discussie over dit onderwerp in hun gemeente (en de regio) willen stimuleren. ProDemos organiseert graag samen met u een expertmeeting!

 

Wat kunt u verwachten van ProDemos?

  • ProDemos heeft een basis-opzet ontwikkeld voor de expertmeeting. Samen met de gemeente wordt deze verder inhoudelijk ingevuld.
  • ProDemos zorgt voor een kundige voorzitter/debatleider.
  • ProDemos maakt een digitale uitnodiging die de gemeente kan gebruiken.
  • ProDemos communiceert via haar corporate communicatiemiddelen (website, nieuwsbrieven, sociale media) over de expertmeetings.

 Aan de acties van ProDemos zijn voor de gemeente geen kosten verbonden.

 

Wat verwachten we van de gemeente?

  • De gemeente denkt mee over de inhoudelijke invulling van de avond.
  • De gemeente nodigt potentieel ge├»nteresseerden uit:  raadsleden, wethouders en burgemeesters, zowel uit de organiserende gemeente als uit gemeenten in de regio. Inwoners die reeds betrokken zijn bij de lokale politiek, bijvoorbeeld via dorpsraden, een WMO-raad, burgerpanels en dergelijke, eveneens zowel uit de organiserende gemeente als uit gemeenten in de regio (via die gemeenten).
  • De gemeente neemt de praktische randvoorwaarden voor haar rekening: stelt de locatie (gemeentehuis) ter beschikking en verzorgt de catering.

 

Meer informatie

Wilt u samen met ons een expertmeeting organiseren over de doe-democratie? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Anna Domingo, a.domingo@prodemos.nl of 070 757 02 66.