ABCD-METHODE

De ABCD-methode gebruikt de capaciteiten en vaardigheden van bewoners, lokale organisaties en instituties om de sociaaleconomische ontwikkeling van een buurt op duurzame wijze te bevorderen. Zelfsturing is hierbij het uitgangspunt.

Lees verder

ADVIESRADEN

Een adviesraad adviseert het college van burgemeesters en wethouders (B en W) of de gemeenteraad over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Lees verder

AMBASSADEURSNETWERK

Een ambassadeursnetwerk bestaat uit sleutelfiguren in een bepaald deel van de samenleving, die mensen werven en enthousiasmeren voor een plan of idee.

Lees verder

BEGROTINGSWIJZER

De BegrotingsWijzer is een online methode om burgers te betrekken bij het opstellen van de begroting.

Lees verder

BRONMETHODIEK

De bronmethodiek is een methode die de wensen en voorkeuren van bewoners van een wijk in kaart brengt en deze koppelt aan hun gezamenlijke competenties en mogelijkheden, om daarmee vrijwillige inzet te stimuleren. 

Lees verder

BURGERADVIESKRING

Een burgeradvieskring is een groep burgers die zich buigt over een door de gemeente voorgelegde vraag en die de gemeente daar vervolgens over adviseert.

Lees verder

BURGERJURY

De burgerjury is een door de overheid geselecteerde groep burgers die voorafgaand aan beleidsbeslissingen advies uitbrengt over een politiek vraagstuk.

Lees verder

BURGERPANEL

Een burgerpanel bestaat uit een selecte groep inwoners die haar mening geeft over beleidsvraagstukken of over de kwaliteit van dienstverlening in een gemeente.

Lees verder

CHARETTE (DESIGNWORKSHOP)

Een Charette is een multidisciplinaire bijeenkomst waarin mensen uit verschillende subgroepen van de samenleving samenkomen om bepaalde beleidskwesties te behandelen totdat men consensus heeft bereikt. Een andere benaming voor Charette is designworkshop.

Lees verder

CONSENSUSCONFERENTIE

Tijdens een consensusconferentie wordt een kleine groep burgers geïnformeerd over een maatschappelijk controversieel beleidspunt. Na onderlinge discussie brengt de groep een advies uit waar alle deelnemers achter staan.

Lees verder