CREATIEVE CONCURRENTIE

Creatieve Concurrentie is een methode waarbij concurrerende projectgroepen gelijktijdig ideeën ontwikkelen om zo uiteindelijk verschillende beleidsopties te formuleren.

Lees verder

DEBATWEDSTRIJD

Een debatwedstrijd is een manier om het publiek te interesseren voor de lokale politiek.

Lees verder

DELIBERATIEVE PEILING

Een Deliberatieve Peiling levert een representatieve en onderbouwde mening van burgers op.

Lees verder

DELPHI-METHODE

De Delphi-methode is een manier om door herhaalde bevraging van deskundigen consensus te bereiken omtrent een probleemstelling.

Lees verder

DIALOOGMETHODIEK

Een laagdrempelige methode waarbij mensen in kleine kring ervaringen met elkaar uitwisselen en onderzoeken over een thema in hun stad of dorp. 

Lees verder

DIGITAAL OF THUIS MEE ONTWERPEN

Bij concrete inrichtingsvraagstukken worden de bewoners uitgenodigd om zelf een inrichtingsplan samen te stellen.

Lees verder

DORPSWAARDERING (DORPSBLIK)

Dorpswaardering (Dorpsblik) is een methode om met behulp van een enquête onder inwoners inzicht te verkrijgen in de leefbaarheid van een dorp en in de wensen van de inwoners, en om samen met hen een visie op het dorp (dorpsagenda) samen te stellen.

Lees verder

DRIETRAPSRAKET

Met behulp van deze methode bepalen de bewoners in drie stappen welke initiatieven uitgevoerd gaan worden. 

Lees verder

ENERGYPARTY (TUPPERWARE-PARTY)

Een EnergyParty (Tupperware-party) is een methode die inspeelt op de eigen organisatiekracht van bewoners en de inzet van hun sociale netwerken met het doel om de buurt te verduurzamen door energie te besparen. 

Lees verder

E-PARTICIPATIE

E-participatie is de inzet van digitale middelen (sociale media, blogs, apps, digitaal debat) om burgerparticipatie mogelijk te maken. 

Lees verder