FOCUSGROEP

Een focusgroep is een gestructureerde discussie onder een kleine groep van belanghebbenden, begeleid door een ervaren gespreksleider.

Lees verder

GIBSON-METHODE

De Gibson-methode is een methode waarbij burgers aan de hand van stellingen hun mening geven over een bepaald onderwerp.

Lees verder

INSPIRATIEBEZOEK

Vertegenwoordigers van verschillende groepen uit een wijk of dorp brengen een bezoek aan een voorbeeldproject om te reflecteren op hun eigen standpunten en om inzicht te krijgen in mogelijke alternatieven.

Lees verder

INTERNETPANEL

Een internetpanel bestaat uit een groep burgers die via internet regelmatig zijn mening geeft over plaatselijke onderwerpen en waarvan de resultaten gebruikt worden als extra informatiebron voor beleidsvorming.

Lees verder

LERENDE GEMEENSCHAP

Een Lerende Gemeenschap (LG) bestaat uit een groep mensen die belang heeft bij een bepaald vraagstuk en met elkaar kennis wil uitwisselen om dit onderwerp aan te pakken.

Lees verder

METAPLAN

Metaplan is een methode om snel ideeën te verzamelen, te delen en te prioriteren.

Lees verder

MOTIEMARKT

Een markt waarop raadsleden ideeën kunnen 'kopen' van burgers, die zij vervolgens vertalen in een motie of amendement.

Lees verder

OASIS GAME

De ‘Oasis Game’ is een van oorsprong Braziliaanse methode die zich richt op het versterken van de sociale cohesie in een wijk door bewoners samen een collectieve droom te laten verwezenlijken.

Lees verder

OLYMPIADE-CONFERENTIE

De Olympiade-conferentie is een methode waarbij groepen met verschillende belangen en expertises samen toewerken naar een gezamenlijk gedragen besluit of standpunt.

Lees verder

OPINIEWIJZER (ENQUETE)

De OpinieWijzer peilt kwantitatief de mening van burgers (aan de hand van een vragenlijst) en bevordert daarmee meningsvorming.

Lees verder