OUDERENPROOF

Een methode om de kennis en praktijkervaringen van senioren in kaart te brengen en te verwerken in het seniorenbeleid van de gemeente.

Lees verder

PALED-METHODE

De PALED-methode (Plan van Actuele Leefbaarheidsdoelen) helpt om de ideeën van dorpsbewoners over de leefbaarheid van hun dorp in kaart te brengen en te verwerken in een dorpsplan.

Lees verder

PARTICIPATIEF BEGROTEN

Participatief begroten is een methode om bewoners te betrekken bij het opstellen van de begroting en/of het besteden van het budget.

Lees verder

PRAATCAFÉ

Het Praatcafé is een methode waarbij in een informele cafésfeer een onderwerp wordt besproken.

Lees verder

RAADSPANEL

Het raadspanel is een online burgerpanel bestaande uit inwoners van een gemeente die regelmatig een vraag krijgen voorgelegd over een actueel politiek vraagstuk.

Lees verder

SCENARIOMETHODE

Een methode om met burgers verschillende denkbare toekomstbeelden te ontwikkelen en bespreken, en om de consequenties van beleid te voorzien. 

Lees verder

SCHOUW

De schouw is een methode om ter plaatse te inventariseren welke problemen er leven in een wijk en welke ideeën bewoners hebben om de wijk te verbeteren.

Lees verder

STADSDEBAT (STADSGESPREK)

Een stadsdebat of stadsgesprek is een combinatie van activiteiten en bijeenkomsten die erop gericht is om door debat en gesprek zoveel mogelijk ideeën van de inwoners te verzamelen over een bepaald onderwerp.

Lees verder

VEILING

De veiling is een methode die burgers ertoe beweegt op basis van een fictief bedrag keuzes te maken met betrekking tot voorzieningen en plannen voor de gemeente.

Lees verder

VERSNELLINGSKAMER

De Versnellingskamer, ook wel ‘Group Decision Room’ of ‘Brainbox’ genaamd, is een elektronisch vergadersysteem waarbij de deelnemers in korte tijd een grote hoeveelheid aan ideeën en meningen genereren.

Lees verder