ABCD-METHODE

De ABCD-methode gebruikt de capaciteiten en vaardigheden van bewoners, lokale organisaties en instituties om de sociaaleconomische ontwikkeling van een buurt op duurzame wijze te bevorderen. Zelfsturing is hierbij het uitgangspunt.

 

Hoe werkt het?

De ABCD-methode (Asset-Based Community Development) kent een vast stramien van vijf stappen. Aan de hand van een vragenlijst worden allereerst de capaciteiten en vaardigheden (assets) van bewoners, lokale organisaties en instituties in kaart gebracht. De tweede stap is het versterken van de sociale relaties door bewoners en lokale organisaties met elkaar in contact te brengen. De derde stap is gericht op het mobiliseren van de buurtgemeenschap. De vierde stap is het samenbrengen van de buurt rond een visie en een plan. De vijfde stap houdt in dat de bewoners zelf op zoek gaan naar steun van buiten om de eigen initiatieven te ondersteunen.

 

Door nauw aan te sluiten bij de assets die aanwezig zijn in de buurt voldoet de ABCD-methode aan een belangrijk criterium voor duurzame verandering. De kracht van de methode ligt in het eigen initiatief van bewoners, lokale organisaties en instituties.

 

Resultaat

De ABCD-methode is vooral van waarde voor sociaaleconomisch zwakkere wijken. De sociaaleconomische ontwikkeling van een buurt wordt gestimuleerd door sociale relaties te versterken en de capaciteiten van de lokale gemeenschap te mobiliseren.

 

In de praktijk

De gemeente Peel en Maas is een van de zeven partijen die in september 2009 heeft meegedaan aan de Proeftuin Zelfsturing, waarmee deze gemeente de ABCD-methode in praktijk heeft gebracht.  

 

Lees meer over de ABCD-methode.

Gerelateerde methoden


BRONMETHODIEK

Kenmerken van deze methode


  • Coproduceren
  • Agendavorming
  • Zelfwerkzaamheid van burgers bevorderen
  • Sociale cohesie versterken