ADVIESRADEN

Een adviesraad adviseert het college van burgemeesters en wethouders (B en W) of de gemeenteraad over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

 

Hoe werkt het?

Een adviesraad bestaat uit burgers die op persoonlijke titel, als vertegenwoordiger van een bepaalde organisatie, of als vertegenwoordiger van een bepaalde bevolkingsgroep benoemd worden door het college van burgemeesters en wethouders (B en W) of de gemeenteraad.

 

De adviezen van de adviesraad worden schriftelijk en gevraagd of ongevraagd ingediend. De adviesraad bepaalt daarbij zelf zijn werkwijze. De status van de adviezen en het beleidsterrein waarop de adviesraad actief is, worden vooraf bepaald. Daarnaast moet de wijze van samenstelling en benoeming van leden van de adviesraad worden vastgesteld.

 

De gemeente verzorgt de secretariële en financiële ondersteuning van de adviesraad. Daarnaast moet de adviesraad door de gemeente worden voorzien van alle benodigde achtergrondinformatie.

 

Resultaat

Door het instellen van een adviesraad sluit beleid beter aan bij wat leeft bij dat deel van de bevolking waarop het beleid betrekking heeft. Een adviesraad is hiervoor geschikt omdat het een aanspreekpunt vormt voor burgers en hun ideeën en suggesties verzamelt.

 

In de praktijk

Vrijwel alle gemeenten hebben een of meerdere adviesraden. Een aantal voorbeelden van adviesraden zijn de Sportraad Aalten, Seniorenraad Roermond, Cultuurraad Kapelle en Wmo-adviesraad Dordrecht.

 

Lees meer over adviesraden.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Verhogen kwaliteit van beleid
  • Ideeën of informatie genereren