BEGROTINGSWIJZER

De BegrotingsWijzer is een online methode om burgers te betrekken bij het opstellen van de begroting.

 

Hoe werkt het?

De BegrotingsWijzer, een instrument ontwikkeld door ProDemos, kan worden ingezet om burgers te betrekken bij het opstellen van de begroting. In een online omgeving kunnen burgers zelf een bezuinigings- of begrotingsvoorstel uitwerken. De voorstellen die hieruit voortvloeien worden ter advisering voorgelegd aan het college van B en W. Het college krijgt hierdoor een duidelijk beeld van de voorkeuren en prioritering van haar burgers.

 

Bij deze methode is het van belang dat de gemeente vooraf de randvoorwaarden bepaalt waaraan de begroting dient te voldoen. Op die manier kunnen burgers alleen reële en uitvoerbare financiële keuzes voorstellen.

 

Resultaat

De BegrotingsWijzer betrekt inwoners bij de besteding van publieke middelen en vergroot daarmee het draagvlak voor beleid. 

 

In de praktijk

De gemeente Dordrecht heeft gebruik gemaakt van de BegrotingsWijzer. Inwoners van Dordrecht konden advies geven over specifieke bezuinigingskeuzes en eigen plannen indienen. In minder dan een maand tijd hebben ruim 4.200 inwoners van Dordrecht via Bezuinigingskeuzes.nl hun mening gegeven over de bezuinigingen. Er werden ook 172 eigen ideeën ingediend. De uitkomsten werden tijdens een openbare raadsvergadering aan het stadsbestuur overhandigd.

 

Lees meer over de BegrotingsWijzer.

Kenmerken van deze methode


  • Raadplegen
  • Beleidsvorming
  • Draagvlak voor beleid vergroten
  • Verhogen kwaliteit van beleid
  • Ideeën of informatie genereren