BRONMETHODIEK

De bronmethodiek is een methode die de wensen en voorkeuren van bewoners van een wijk in kaart brengt en deze koppelt aan hun gezamenlijke competenties en mogelijkheden, om daarmee vrijwillige inzet te stimuleren. 

 

Hoe werkt het?

Een persoonlijk interview vormt de basis van de bronmethodiek. Mensen uit lokale organisaties of de wijk worden ingezet om een interview af te nemen met de bewoners van de wijk (doelgroep). Het doel van het interview is om een beeld te krijgen van de wensen, voorkeuren en competenties van de geïnterviewde bewoner. Daarnaast wordt de bewoner gevraagd of deze bereid is om zijn competenties in te zetten om bepaalde wensen en verwachtingen te realiseren.

 

De interviewgegevens worden opgeslagen in een algemene database. Zo wordt het mogelijk om de wensen en voorkeuren van de doelgroep te koppelen aan de competenties van de doelgroep. Er worden activiteiten ontplooid waar de doelgroep behoefte aan heeft. Bovendien wordt vrijwillige inzet gestimuleerd omdat de competenties van een persoon aansluiten bij de inhoud van een vrijwilligerstaak.

 

Resultaat

De bronmethodiek versterkt de betrokkenheid van mensen bij lokale organisaties of de buurt. Daarnaast stimuleert de methode vrijwillige inzet.

 

In de praktijk

In de gemeente Hilversum wordt al in meerdere wijken gebruik gemaakt van de bronmethodiek. In Hilversum Oost wordt sinds begin 2012 gewerkt volgens deze methodiek. Er hebben verschillende interviewrondes met potentiële vrijwilligers plaatsgevonden, die al tientallen vrijwilligers hebben opgeleverd.

 

Lees meerover de bronmethodiek.

Gerelateerde methoden


ABCD-METHODE

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Uitvoering
  • Sociale cohesie versterken
  • Zelfwerkzaamheid van burgers bevorderen