BURGERADVIESKRING

Een burgeradvieskring is een groep burgers die zich buigt over een door de gemeente voorgelegde vraag en die de gemeente daar vervolgens over adviseert.

 

Hoe werkt het?

De gemeente stelt een groep mensen samen die een representatieve afspiegeling vormt van de gemeentelijke bevolking. Een burgeradvieskring bestaat bij voorkeur uit maximaal vijftig mensen.

 

De gemeente legt de groep een open vraag voor, of verzoekt bijvoorbeeld om een keuze te maken tussen een aantal alternatieven. Het is belangrijk dat de gemeente vooraf communiceert aan welke randvoorwaarden de beantwoording dient te voldoen. Bijvoorbeeld of de groep rekening moet houden met een vastgesteld budget of met eerder genomen besluiten.

 

Een burgeradvieskring belegt ongeveer vier bijeenkomsten, die geleid worden door externe gespreksleiders. Na een kennismakingsbijeenkomst wordt in de twee daaropvolgende bijeenkomsten een voorkeursoplossing gezocht voor de centrale vraag. Hierbij kunnen deskundigen en vertegenwoordigers van verschillende standpunten worden ingeschakeld om extra informatie over het onderwerp in te winnen.

 

De uitkomst van het proces wordt door de externe gespreksleiders gebundeld in een conceptadvies en ter vaststelling voorgelegd aan de burgeradvieskring. In de laatste bijeenkomst wordt het advies gepresenteerd aan de gemeente. De gemeente geeft vervolgens een officiƫle reactie.

 

Resultaat

Een burgeradvieskring verhoogt de betrokkenheid van burgers bij visievorming en planontwikkeling en verbetert zo de kwaliteit van beleid.

 

In de praktijk

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft betrokken burgers en professionals bij elkaar gebracht om een dag lang te praten over de veiligheid in hun eigen gemeente. De conferentie werd gehouden in de vorm van een burgeradvieskring. Na twee werkgroep rondes vond een plenaire discussie plaats, waarna uiteindelijk drie beleidsuitdagingen werden uitgelicht en mogelijke oplossingen werden aangedragen. 

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Verhogen kwaliteit van beleid