BURGERJURY

De burgerjury is een door de overheid geselecteerde groep burgers die voorafgaand aan beleidsbeslissingen advies uitbrengt over een politiek vraagstuk.

 

Hoe werkt het?

Een burgerjury bestaat uit 15 à 20 willekeurig geselecteerde burgers die een uitspraak doen over een politiek vraagstuk. Juryleden worden vooraf geïnformeerd door deskundigen en er is de mogelijkheid om vragen te stellen. De jury wordt vervolgens in verschillende subgroepen verdeeld die elk een ander aspect van het onderwerp bestuderen. Hierna begint het proces van beraadslaging, waarbij de gehele jury tot één beslissing of advies probeert te komen. Het eindresultaat wordt verwerkt tot een burgerrapport. De organiserende overheid reageert op het rapport door de aanbevelingen uit te voeren of door de bezwaren tegen de aanbevelingen uiteen te zetten. Het gehele proces neemt over het algemeen 4 à 5 dagen in beslag.

 

De organisatie is in handen van de desbetreffende overheid, maar deze dient in het proces onbevooroordeeld te zijn. Het is belangrijk dat deze zorgt voor goede en professionele begeleiding van de jury, bijvoorbeeld door het aanstellen van een dagvoorzitter en het verzorgen van logistieke ondersteuning.

 

Resultaat

De burgerjury draagt bij aan een democratischer besluitvormingsproces. De methode kan worden ingezet bij een breed scala aan onderwerpen, zoals economische problemen of milieuproblemen. De methode is goed bruikbaar wanneer verschillende alternatieven en belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden. De uitspraak van een burgerjury maakt de grootste kans om tot concrete actie te leiden als ze rechtstreeks gekoppeld is aan een wetgevend initiatief of een ander besluitvormingsproces.

 

In de praktijk

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft een burgerjury van ongeveer 100 leden, die niet willekeurig is samengesteld, maar op basis van wijk, geslacht en leeftijd. De burgerjury wordt halfjaarlijks gevraagd om een oordeel te geven over de kwaliteit van het gemeentebeleid, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Beleidsvorming
  • Verhogen kwaliteit van beleid