BURGERPANEL

Een burgerpanel bestaat uit een selecte groep inwoners die haar mening geeft over beleidsvraagstukken of over de kwaliteit van dienstverlening in een gemeente.

 

Hoe werkt het?

Een burgerpanel bestaat uit 12 tot 24 willekeurig geselecteerde burgers. Een gemeente kan er ook voor kiezen om een burgerpanel open te stellen voor alle belangstellenden. 

 

Het burgerpanel heeft een adviserende functie. Door een proces van onderlinge discussie proberen de panelleden tot een algemeen besluit of aanbevelingen te komen. Het burgerpanel kent daarbij duidelijke taken en bevoegdheden. In de regel bepaalt de gemeente wanneer het burgerpanel wordt ingeschakeld. Panelleden kunnen echter ook zelf onderwerpen op de agenda zetten. Daarnaast kan het burgerpanel vrijwel altijd rekenen op ondersteuning door de gemeente of een welzijnsorganisatie, zodat de leden de weg leren kennen in het politieke en ambtelijke circuit. 

 

Resultaat

Een burgerpanel betrekt burgers bij de beleidsvorming en brengt uiteenlopende visies ten aanzien van beleid in kaart.

 

In de praktijk

De gemeente Geldermalsen stelt haar inwoners in staat om schriftelijk of via internet mee te doen aan een burgerpanel. Uit kostenoverwegingen kiezen veel gemeenten tegenwoordig liever voor een internetpanel.

 

Lees meer over burgerpanels.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Raadplegen
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Verhogen kwaliteit van beleid
  • Idee├źn of informatie genereren