CHARETTE (DESIGNWORKSHOP)

Een Charette is een multidisciplinaire bijeenkomst waarin mensen uit verschillende subgroepen van de samenleving samenkomen om bepaalde beleidskwesties te behandelen totdat men consensus heeft bereikt. Een andere benaming voor Charette is designworkshop.

 

Hoe werkt het?

De Charette bestaat uit drie fasen: de pre-Charettefase, de Charette-workshop en de post-Charettefase.

 

In de pre-Charettefase worden de projectmanager en de stuurgroep aangesteld door de gemeente. De gemeente bepaalt welke burgers er verder deelnemen aan de Charette. De projectmanager houdt overzicht over het gehele proces. De stuurgroep bepaalt de primaire focus en reikwijdte van het onderwerp, en zorgt voor de coördinatie van het hele proces. Het hoofdonderwerp wordt door de stuurgroep in verschillende thema’s verdeeld. Iedere subgroep gaat met een ander thema aan de slag.

 

In de tweede fase, de Charette-workshop, maken de subgroepen los van elkaar een planning en een ontwerp. De deelnemers denken ook na over een financieel plan. De subgroepen rapporteren regelmatig aan de groep als geheel, waarbij de feedback die zij krijgen wordt meegenomen in de volgende ronde. Er wordt aan deze werkwijze vastgehouden totdat er consensus bereikt is.

 

In de post-Charettefase wordt een rapport van de bevindingen opgesteld. Het rapport behandelt de sterke punten, aanbevelingen, uitdagingen, een actieplan en een financieel plaatje. De bevindingen worden voorgelegd aan de gemeenschap, waarop al dan niet wordt overgegaan tot implementatie van de voorstellen.  

 

Resultaat

De Charette-methode vereenvoudigt de besluitvorming rondom moeilijke beleidskwesties en doorbreekt besluiteloosheid. Daarnaast stimuleert een Charette de input en samenwerking van deelnemers, waardoor een verzameling aan ideeën en standpunten gegenereerd wordt.   

 

In de praktijk

De gemeente Schiedam heeft een Charette georganiseerd voor het ontwerpen van een plan voor de Schiedamse binnenstad. In de eerste fase van de Charette wilde men 70% van de inhoud gereed hebben, zodat men tijdens de tweede Charette-bijeenkomst op 80-90% van het proces zou zitten.  

 

Lees meer over de Charette-methode.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Beleidsvorming
  • Draagvlak voor beleid vergroten
  • Ideeën of informatie genereren