CONSENSUSCONFERENTIE

Tijdens een consensusconferentie wordt een kleine groep burgers geïnformeerd over een maatschappelijk controversieel beleidspunt. Na onderlinge discussie brengt de groep een advies uit waar alle deelnemers achter staan.

 

Hoe werkt het?

De gemeente selecteert willekeurig een groep van tien tot twintig burgers. De selectie van deelnemers is gebaseerd op variabelen zoals spreiding in sekse, leeftijd, sociaaleconomische status en samenstelling van het huishouden. De deelnemers zijn geen experts op het gebied van het te bespreken onderwerp.

 

Allereerst wordt in een voorbereidende bijeenkomst toegelicht wat er van de deelnemers wordt verwacht en hoe het initiatief is opgezet. In de volgende fase worden de deelnemers aan de hand van een informatiepakket geïnformeerd over het beleidspunt, maar er is ook de gelegenheid om zelf deskundigen en belanghebbenden te raadplegen. Hierop volgt een onderlinge discussie tussen de deelnemers van de consensusconferentie, die moet leiden tot een beleidsaanbeveling. Hierbij geldt de absolute voorwaarde dat er consensus bestaat over de gedane beleidsaanbeveling.

 

Het advies van de consensusconferentie wordt vervolgens met behulp van professionals verwerkt tot een rapport en aangeboden aan de betrokken beleidsvoerders. Ten slotte wordt er door de beleidsvoerders teruggekoppeld wat er met de adviezen al dan niet gedaan is en waarom.       

 

Resultaat

Een consensusconferentie versterkt het maatschappelijk bewustzijn en wakkert het publieke debat aan. Burgers worden uitgedaagd om op een onderbouwde en betekenisvolle manier na te denken over een beleidskwestie. Deze methode kan daarnaast de politieke besluitvorming versterken, vooroordelen ontzenuwen en bruggen slaan tussen verschillende belangengroepen met uiteenlopende visies.

 

Lees meer over de consensusconferentie.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Beleidsvorming
  • Evaluatie
  • Verhogen kwaliteit van beleid