CREATIEVE CONCURRENTIE

Creatieve Concurrentie is een methode waarbij concurrerende projectgroepen gelijktijdig ideeën ontwikkelen om zo uiteindelijk verschillende beleidsopties te formuleren.

 

Hoe werkt het?

Allereerst worden er verschillende projectgroepen samengesteld. De samenstelling van een projectgroep kan verschillen naargelang de doelgroep en de situatie. Ze kunnen bestaan uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven, wetenschappelijke instellingen of uit inwoners van een gemeente.

 

In een eerste gezamenlijke ronde wordt het probleem afgebakend en wordt er een inventarisatie van belangen en ideeën gehouden. Daarna krijgen de projectgroepen de gelegenheid om in verschillende rondes alternatieve plannen of beleidsopties uit te werken. In de eerste ronde geldt: alles mag, niets is bij voorbaat uitgesloten. Na de eerste ronde wordt echter ook gekeken naar de technische en politieke haalbaarheid van de ideeën.

 

Een door de gemeente samengestelde jury selecteert een aantal voorstellen die door professionals verder worden uitgewerkt. Uiteindelijk kunnen de deelnemers aan de projectgroepen ofwel zelf kiezen welk voorstel doorgang vindt, of de gemeente schakelt een burgerpanel in om het maatschappelijk draagvlak voor de voorstellen te onderzoeken.   

 

Resultaat

Creatieve Concurrentie stimuleert burgers tot het ontwikkelen van ideeën.

Gerelateerde methoden


GIBSON-METHODE

METAPLAN

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Ideeën of informatie genereren