DEBATWEDSTRIJD

Een debatwedstrijd is een manier om het publiek te interesseren voor de lokale politiek.

 

Hoe werkt het?

In een debatwedstrijd worden twee of meer teams gevormd die met elkaar het debat aangaan. De wedstrijd bestaat uit meerdere rondes waarin gedebatteerd wordt over een reeks van stellingen. Er wordt vooraf bepaald welk team voor en welk team tegen de stelling is. De stellingen kunnen zowel gericht zijn op actuele onderwerpen in de lokale politiek als op meer tijdloze onderwerpen. Uiteindelijk bepaalt een jury welk team het debat heeft gewonnen.

 

Resultaat

Een debatwedstrijd interesseert burgers voor de lokale politiek. Bovendien krijgen beleidsmakers een indruk van mogelijke en effectieve argumentaties en redeneringen rond een beleidsthema.

 

In de praktijk

Diverse gemeenten organiseren debatwedstrijden, bijvoorbeeld om specifiek jongeren te betrekken bij de lokale politiek. De gemeente Wijdemeren organiseerde een jongerendebat over veilig uitgaan en jongerenhuisvesting.

Kenmerken van deze methode


  • Raadplegen
  • Agendavorming
  • Evaluatie
  • Ideeën of informatie genereren