DELIBERATIEVE PEILING

Een Deliberatieve Peiling levert een representatieve en onderbouwde mening van burgers op.

 

Hoe werkt het?

De deelnemers aan de Deliberatieve Peiling worden geselecteerd op basis van een aselecte steekproef van de bevolking. Een voordeel ten opzichte van andere vormen van burgerparticipatie is dan ook dat er niet alleen geïnteresseerde burgers worden aangetrokken.

 

De geselecteerde deelnemers dienen vooraf een vragenlijst in te vullen over het onderwerp waar de Deliberatieve Peiling over gaat. Daarmee wordt de positionering van de deelnemers ten opzichte van het onderwerp vastgesteld. Vervolgens worden ze voorzien van onpartijdige en uitgebreide informatie over het onderwerp. Hierna gaan de deelnemers met elkaar en met deskundigen in discussie.

 

Na die discussie, de ‘deliberatie’, wordt de deelnemers gevraagd om opnieuw dezelfde vragenlijst in te vullen. De algemene gedachte is dat burgers na de informatieverschaffing en deliberatie een beter genuanceerde en onderbouwde mening geven. De verschillen tussen de opinies voor en na de deliberatie worden nader geanalyseerd. Een Deliberatieve Peiling heeft als voordeel dat het een goed onderbouwd oordeel naar voren brengt dat representatief is voor de gehele bevolking.

 

Resultaat

Toepassing van een Deliberatieve Peiling verhoogt de kwaliteit van beleid en versterkt de betrokkenheid van burgers.

 

In de praktijk

De gemeente Groningen heeft een Deliberatieve Peiling toegepast in de wijk Wijert-Noord om daarmee ideeën voor de aanpak van overlast en het vergroten van de veiligheid te inventariseren. De Rijksuniversiteit Groningen heeft hierbij onderzoek gedaan naar de effectiviteit en het nut van een Deliberatieve Peiling in Nederland.

 

Lees meer over Deliberatieve Peiling.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Verhogen kwaliteit van beleid