DELPHI-METHODE

De Delphi-methode is een manier om door herhaalde bevraging van deskundigen consensus te bereiken omtrent een probleemstelling.

 

Hoe werkt het?

Bij de Delphi-methode stelt de gemeente een facilitator aan die het project coƶrdineert, en een groep deskundigen die zijdelings betrokken is bij de desbetreffende probleemstelling. De methode zet op een systematische manier de kennis van deze deskundigen in om een complex probleem aan te pakken.

 

In een eerste ronde wordt de deelnemers een vragenlijst voorgelegd met concrete vragen over de probleemstelling van de Delphi-sessie. De facilitator maakt vervolgens een samenvattend verslag van de ingevulde vragenlijsten en de deelnemers ontvangen deze feedback. Het delen van opvattingen en relevante informatie maakt het mogelijk dat de deelnemers nader reflecteren over hun opvattingen.

 

In de tweede ronde vullen de deelnemers opnieuw de vragenlijst in. De Delphi-methode berust op de gedachte dat de antwoorden van de deskundigen na elke ronde dichter bij elkaar komen te liggen. Het proces van bevraging en feedback wordt herhaald totdat er consensus is bereikt tussen de deelnemers. Door het bundelen van de aanwezige kennis van de deskundigen kunnen tenslotte aanbevelingen worden geformuleerd op basis van completere informatie. 

 

Resultaat

De Delphi-methode formuleert hoogwaardige aanbevelingen voor beleid op basis van informatie van deskundigen.

 

In de praktijk

In de gemeente Lopik hebben verschillende ondernemersverenigingen een bijeenkomst georganiseerd voor alle ondernemers in de gemeente over de Structuurvisie Lopik 2020. Door middel van de Delphi-methode werd de deelnemers gevraagd naar hun visie.

 

Lees meer over de Delphi-methode.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • IdeeĆ«n of informatie genereren