DIALOOGMETHODIEK

Een laagdrempelige methode waarbij mensen in kleine kring ervaringen met elkaar uitwisselen en onderzoeken over een thema in hun stad of dorp. 

 

Hoe werkt het?

Een dialooggesprek vindt plaats in een gevarieerd samengestelde groep van 6 à 8 personen. Er worden van tevoren vragen vastgesteld die verband houden met het centrale thema van de dialoog en die de leidraad vormen voor het gesprek. Het is daarbij van belang dat de eigen rol en verantwoordelijkheid van de deelnemers de grondhouding vormt van het gesprek. Wat de ander of de overheid zou moeten doen, blijft buiten beschouwing. 

 

De dialoog kent vier opeenvolgende fasen. De deelnemers stellen zich allereerst aan elkaar voor en ze geven aan hoe ze betrokken zijn bij het thema van de dialoog. In de tweede fase staat het delen van ervaringen centraal. In de derde fase uiten de deelnemers hun wensen en idealen met betrekking tot het thema. Tot slot, in de vierde fase van de dialoog, stelt elke deelnemer zichzelf de vraag wat hij of zij zelf zou kunnen ondernemen om deze idealen te verwezenlijken. 

 

Het gesprek wordt geleid door een gespreksleider die kennis heeft van de voorwaarden voor een goede dialoog. Een dialoog verschilt namelijk fundamenteel van een debat. De wil om elkaar te leren kennen staat centraal, in plaats van de wil om te overtuigen. Het gaat om het onderzoeken van ieders standpunt en niet om het overbrengen van het eigen standpunt. Naar welke waarden (en normen) handelt men in de stad of het dorp?

 

Resultaat

De dialoogmethodiek versterkt de sociale cohesie en legt een basis waarop andere instrumenten op het gebied van sociale cohesie voort kunnen borduren. 

 

In de praktijk

Sinds 2002 wordt in de gemeente Rotterdam jaarlijks een Dag van de Dialoog georganiseerd. Over de stad verspreid staan dialoogtafels opgesteld waar Rotterdammers onder leiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek gaan. Het onderwerp aan tafel verschilt per jaar. Behandelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld ‘Energie van Rotterdam’, ‘Delen’ en ‘Maak jij het verschil?’.

 

Lees meer over de dialoogmethodiek.

Kenmerken van deze methode


  • Raadplegen
  • Agendavorming
  • Evaluatie
  • Sociale cohesie versterken
  • Ideeën of informatie genereren