DIGITAAL OF THUIS MEE ONTWERPEN

Bij concrete inrichtingsvraagstukken worden de bewoners uitgenodigd om zelf een inrichtingsplan samen te stellen.

 

Hoe werkt het?

Burgers worden bij deze methode actief betrokken bij het ontwerpen van een inrichtingsplan. Er wordt een plattegrond fysiek of digitaal beschikbaar gesteld met een aantal mogelijke elementen voor de invulling, waarmee bewoners hun eigen ontwerp kunnen samenstellen.

 

Het is van belang dat de gemeente vooraf duidelijk aangeeft aan welke randvoorwaarden het plan dient te voldoen. Het verdient daarom aanbeveling dat de gemeente alleen die elementen meestuurt met de plattegrond, die toepasbaar en betaalbaar zijn. Er kan daarbij een budget worden vastgesteld waaraan de plannen dienen te voldoen.

 

De bouwpakketten worden opgehaald op een inloopbijeenkomst die de gemeente organiseert of, wanneer er digitaal is ontworpen, via internet worden gedownload. Wanneer de situatie daar om vraagt, is het goed mogelijk om de bouwpakketten/digitale tools op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld kinderen, te richten.

 

Resultaat

De methode betrekt burgers actief bij de inrichting van hun leefomgeving. Zo ontstaat een scherper beeld van de behoeften die leven bij burgers en kan de kwaliteit van beleid worden aangescherpt.

 

In de praktijk

De gemeente Smallingerland heeft burgers via een community op internet (wijbouweneenwijk.nl) de wijk van overmorgen laten ontwerpen. Dat betekent: een wijk die revolutionair en visionair is. Er werden dus juist weinig randvoorwaarden gesteld. Binnen een aantal thema’s kon iedereen ideeën aanleveren voor de inrichting en het ontwerp van de wijk. Lees hier meer over hoe het mee-ontwerpen vorm kreeg.  

Gerelateerde methoden


E-PARTICIPATIE

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Coproduceren
  • Beleidsvorming
  • Verhogen kwaliteit van beleid
  • Ideeën of informatie genereren