DORPSWAARDERING (DORPSBLIK)

Dorpswaardering (Dorpsblik) is een methode om met behulp van een enquête onder inwoners inzicht te verkrijgen in de leefbaarheid van een dorp en in de wensen van de inwoners, en om samen met hen een visie op het dorp (dorpsagenda) samen te stellen.

 

Hoe werkt het?

De methode richt zich specifiek op een dorpsgemeenschap. De dorpsorganisatie (dorpsbelangenvereniging, dorpsstichting of dorpsraad) stelt een enquête op met vragen die betrekking hebben op het dorp. De enquête wordt huis aan huis verspreid en weer opgehaald/teruggestuurd. Op deze manier wordt door de bewoners zelf inzichtelijk gemaakt welke vragen en problemen er leven in het dorp.

 

De dorpsorganisatie buigt zich vervolgens over de uitkomsten van de enquête. Op basis van de problemen en vragen die zijn aangevoerd, worden plannen en ideeën verder uitgewerkt. De voorstellen van de dorpsorganisatie worden door de Agendacommissie van de gemeente samengevat in een dorpsagenda, die wordt gepresenteerd aan de dorpsorganisatie en de bewoners.  

 

Resultaat

Deze methode is erop gericht om samen met bewoners in kaart te brengen welke kansen er liggen om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren.

 

In de praktijk

De dorpsraad van gemeente Bruinisse heeft de methode Dorpsblik toegepast om te inventariseren wat er leeft bij de inwoners van Bruinisse. De Dorpsblik heeft geresulteerd in een rapport dat de belangrijke vragen en problemen van het dorp aan de orde stelt. Het rapport biedt voor de komende jaren een agenda voor de dorpsraad.

 

Lees meer over Dorpswaardering (Dorpsblik).

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Verhogen kwaliteit van beleid
  • Ideeën of informatie genereren