DRIETRAPSRAKET

Met behulp van deze methode bepalen de bewoners in drie stappen welke initiatieven uitgevoerd gaan worden. 

 

Hoe werkt het?

Allereerst wordt een aankondiging gestuurd naar de buurt dat er initiatieven ingediend kunnen worden ter verbetering van de buurt. Alle denkbare initiatieven zijn in deze fase van de drietrapsraket nog mogelijk. De aankondiging om initiatieven in te dienen bevat ook een uitnodiging voor een startbijeenkomst.

 

Op deze bijeenkomst onderscheiden de bewoners op basis van alle ingediende initiatieven een paar centrale thema’s die urgent zijn. De tweede stap bestaat uit het indienen van initiatieven op het gebied van de geselecteerde thema's. De derde stap is een besluitvormingsavond waarbij de bewoners bepalen welke initiatieven uitgevoerd zullen worden en welke niet.

 

Resultaat

Met behulp van de Drietrapsraket-methode wordt geïnventariseerd welke thema’s er leven onder bewoners van een buurt. De methode vergroot ook het draagvlak voor beleid.

 

In de praktijk

Een aantal prominente Belgen heeft het initiatief genomen tot een G1000 burgertop volgens het model van de drietrapsraket. De Burgertop had tot doel om uiteindelijk adviezen te kunnen overhandigen aan Belgische politici over wat het volk wil.

Gerelateerde methoden


OASIS GAME

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Meebeslissen
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Besluitvorming
  • Draagvlak voor beleid vergroten
  • Ideeën of informatie genereren