E-PARTICIPATIE

E-participatie is de inzet van digitale middelen (sociale media, blogs, apps, digitaal debat) om burgerparticipatie mogelijk te maken. 

 

Hoe werkt het?

Sociale media

Sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube zijn (extra) communicatiekanalen waarmee de gemeente contact kan onderhouden met burgers en hen kan informeren over actuele onderwerpen in de gemeente. Het is hierbij belangrijk dat de gemeente  de mankracht heeft om reacties van burgers te verwerken en erop te antwoorden. Sociale media kunnen worden ingezet op een concreet onderwerp. De gemeente kan bijvoorbeeld burgers oproepen om via sociale media hun ideeën en meningen te geven voor het opstellen van nieuwe plannen.

 

Stadsblog

Een stadsblog ontstaat vaak uit een initiatief van betrokken burgers. Op het blog plaatsen zij artikelen, foto’s of video’s over diverse ontwikkelingen in de stad. De gemeentepolitiek komt daarbij ook regelmatig aan bod. Er wordt op een stadsblog ook ruimte geboden voor discussie tussen burgers onderling.

 

Mobiele applicatie (app)

Gemeenten kunnen een mobiele applicatie (een app) laten ontwikkelen voor gebruik op smartphones of computers, waarmee participatie wordt vergemakkelijkt. Er bestaat bijvoorbeeld een app waarmee burgers een melding over de openbare ruimte door kunnen geven. De drempel om contact op te nemen met de gemeente wordt hierdoor lager en de gemeente kan sneller reageren op problemen. De app kan bovendien bijdragen aan de betrokkenheid van burgers bij hun gemeente.

 

Digitaal debat

Een digitaal debat geeft een groot aantal mensen de mogelijkheid om hun mening te geven over een bepaald onderwerp. Het is vaak in de vorm van een chatsessie gegoten. Digitale debatten kunnen een onderdeel vormen van een website die de gemeente in het leven heeft geroepen voor een specifiek project, of ze zijn onderdeel van de gemeentewebsite zelf. 

 

Resultaat

E-participatie betrekt burgers op een toegankelijke en laagdrempelige manier bij de gemeentepolitiek. Ze kunnen informatie delen op een tijd en locatie die hun zelf het beste uitkomt.

 

In de praktijk

Sociale media

Voor het opstellen van een nieuwe structuurvisie heeft de gemeente Alphen aan den Rijn burgers de kans gegeven om een week lang meningen en ideeën in te sturen via Twitter, Hyves, Facebook, Alphen.nu, Skype, LinkedIn en een Wiki. Ook video’s mochten ingestuurd worden.

 

Stadsblog

Amsterdam en Nijmegen hebben stadsblogs waar zeer regelmatig nieuwe berichten verschijnen.

 

Mobiele applicatie (app)

De mobiele applicatie Verbeterdebuurt stelt burgers in staat om op een kaart melding te maken van problemen in de openbare ruimte of ideeën aan te dragen ter verbetering. Aangemelde problemen en ideeën worden vervolgens doorgestuurd naar de betreffende gemeente. Ongeveer 75% van alle Nederlandse gemeenten doet actief mee aan Verbeterdebuurt.

 

Digitaal debat

De gemeente Zoetermeer organiseerde in 2010 een Virtuele Verkiezingsmarkt. In een online omgeving konden de inwoners van Zoetermeer 24 uur per dag verkiezingsinformatie bekijken en onderling chatten over de verkiezingen. Daarnaast was de mogelijkheid gecreëerd om op gezette tijden live te chatten met de lijsttrekkers of andere lokale politici. 

Gerelateerde methoden


DIGITAAL OF THUIS MEE ONTWERPEN

Kenmerken van deze methode


  • Raadplegen
  • Agendavorming
  • Ideeën of informatie genereren