ENERGYPARTY (TUPPERWARE-PARTY)

Een EnergyParty (Tupperware-party) is een methode die inspeelt op de eigen organisatiekracht van bewoners en de inzet van hun sociale netwerken met het doel om de buurt te verduurzamen door energie te besparen. 

 

Hoe werkt het?

De methode is ontwikkeld naar het voorbeeld van de Tupperware-party’s uit de jaren vijftig. Een initiatiefnemer treedt op als gastheer/gastvrouw van een ‘party’, waarvoor een aantal buren zijn uitgenodigd. Iedereen neemt de energierekening mee naar de EnergyParty. Tijdens de ‘party’ worden de energierekeningen vergeleken en informatie uitgewisseld over mogelijke energiebesparende maatregelen.

 

Aan het einde van de ‘party’ wordt de gastheer/gastvrouw eventueel beloond voor de gastvrijheid en er wordt gevraagd wie van de aanwezigen de volgende ‘party’ wil organiseren. Op deze manier moeten de ‘party’s’ zich als een olievlek over de buurt verspreiden zodat deze meer en meer verduurzaamt.

 

Een gemeente kan op verschillende manieren betrokken zijn bij EnergyParty’s. De gemeente kan de eerste ‘party’s’ zelf organiseren en ze daarna overlaten aan betrokken geraakte bewoners. Een andere mogelijkheid is het vrijgeven van een initiatievenbudget voor bewoners die de EnergyParty’s zelf willen organiseren. 

 

Resultaat

Met een EnergyParty wordt de sociale cohesie tussen buurtbewoners versterkt en op een laagdrempelige wijze wordt informatie verspreid die het draagvlak voor duurzaam beleid vergroot.

 

In de praktijk

De gemeente Den Haag helpt wijkinitiatieven die een goed idee hebben om energie te besparen of de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit gebeurt via het Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken. Een van die initiatieven is 070Energiek, een coöperatieve vereniging die EnergieParty’s organiseert, waarbij buren kennis over besparen, opwekken en inkopen van energie delen en vergelijken met geïnteresseerde buren en ervaringsexperts.    

Gerelateerde methoden


ENERGYPARTY (TUPPERWARE-PARTY)

Kenmerken van deze methode


  • Uitvoering
  • Draagvlak voor beleid vergroten
  • Sociale cohesie versterken