FOCUSGROEP

Een focusgroep is een gestructureerde discussie onder een kleine groep van belanghebbenden, begeleid door een ervaren gespreksleider.

 

Hoe werkt het?

Een focusgroep bestaat uit 4-15 geselecteerde belanghebbenden die zich buigen over een vooraf bepaald onderwerp. De discussie wordt geleid door een ervaren gespreksleider. De gespreksleider legt vragen voor aan de focusgroep, maar het is belangrijk dat de onderlinge discussie centraal blijft staan.   

 

Focusgroepen zijn nuttig om:

  • snel een beeld te verkrijgen van de meningen en behoeften die burgers hebben met betrekking tot een onderwerp, met name wanneer tijdgebrek of beperkte middelen een ruimer onderzoek onmogelijk maken.
  • input te verkrijgen van zowel individuen als belangengroepen.
  • regionale, geslachtsgebonden of etnische verschillen in kaart te brengen (wanneer verschillende focusgroepen op basis hiervan zijn samengesteld).
  • gedetailleerde reacties te genereren van een groep belanghebbenden of klanten op voorlopige voorstellen of opties.

 

Een focusgroep is een relatief goedkope, eenvoudige en flexibele methode. Daarnaast heeft de methode het voordeel dat de deelnemers hun opvattingen kunnen ontwikkelen en ventileren zoals in een alledaags gesprek. Focusgroepen kunnen ook online georganiseerd worden. De gemeente dient daartoe een online omgeving te creëren waar respondenten via de chat een groepsdiscussie kunnen houden. 

 

Resultaat

Een focusgroep geeft een nauwkeurig beeld van de voorkeuren, de achterliggende redenen voor deze voorkeuren en de waarden van verschillende mensen met betrekking tot een bepaald onderwerp.

 

In de praktijk

De gemeente Wijchen heeft gebruik gemaakt van focusgroepen met betrekking tot de kwestie van betaald parkeren in het centrum. De focusgroepen kregen de mogelijkheid om tijdens informatieavonden hun mening te geven over de diverse aspecten die te maken hebben met de invoering van betaald parkeren.

 

Lees meer over een focusgroep.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Ideeën of informatie genereren