INSPIRATIEBEZOEK

Vertegenwoordigers van verschillende groepen uit een wijk of dorp brengen een bezoek aan een voorbeeldproject om te reflecteren op hun eigen standpunten en om inzicht te krijgen in mogelijke alternatieven.

 

Hoe werkt het?

Vertegenwoordigers van verschillende groepen uit een wijk of dorp bezoeken een relevant voorbeeldproject. Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten die betrekking hebben op ruimtelijke ordening, stedenbouw of architectuur. Het is van belang dat er tijdens het inspiratiebezoek aandachtspunten aan bod komen die voor de groep belangrijk zijn.

 

In conflictsituaties kan een inspiratiebezoek partijen bij elkaar brengen. Men laat in dat geval de beide partijen samen een voorbeeldproject kiezen dat men als groep bezoekt, om zo nader tot elkaar te komen.

 

Resultaat

Een inspiratiebezoek stelt vertegenwoordigers en andere mensen in staat hun oorspronkelijke standpunten los te laten en meer open te staan voor alternatieven.

Gerelateerde methoden


SCHOUW

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Idee├źn of informatie genereren