INTERNETPANEL

Een internetpanel bestaat uit een groep burgers die via internet regelmatig zijn mening geeft over plaatselijke onderwerpen en waarvan de resultaten gebruikt worden als extra informatiebron voor beleidsvorming.

 

Hoe werkt het?

Een internetpanel wordt naar gelang de voorkeur van de gemeente een aantal keer per jaar ingezet. De gemeente bepaalt daarbij of het internetpanel open is voor alle belangstellenden of dat de gemeente zelf burgers selecteert om een representatief panel te vormen.

 

De deelnemers aan het panel krijgen op een website een aantal stellingen en vragen voorgelegd over plaatselijke onderwerpen. Zo wordt op een snelle en effectieve manier de mening van de burger gepeild. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens gebruikt als extra informatiebron bij het nemen van beslissingen, maatregelen en bij het oplossen van eventuele problemen.

 

Resultaat

Een internetpanel beoordeelt de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en toetst beleidsvoornemens.

 

In de praktijk

De gemeente Vlaardingen maakt gebruik van een internetpanel om snel te weten te komen wat er leeft onder burgers. De informatie wordt gebruikt om nieuw beleid te maken, of om beleidsvoornemens aan te passen. Vlaardingers uit alle wijken, van jong tot oud, kunnen deelnemen aan het Vlaardingse Internet Panel (VIP). Een aantal keer per jaar kunnen zij reageren op vragen of stellingen over actuele onderwerpen.

Kenmerken van deze methode


  • Raadplegen
  • Agendavorming
  • Evaluatie
  • Draagvlak voor beleid vergroten
  • Idee├źn of informatie genereren