LERENDE GEMEENSCHAP

Een Lerende Gemeenschap (LG) bestaat uit een groep mensen die belang heeft bij een bepaald vraagstuk en met elkaar kennis wil uitwisselen om dit onderwerp aan te pakken.

 

Hoe werkt het?

Een LG ontstaat niet zozeer vanuit een specifiek projectplan dat ondersteuning nodig heeft, maar juist vanuit de gezamenlijke betrokkenheid van burgers bij een onderwerp en de behoefte aan verandering. De gemeente vervult daarbij een ondersteunende rol op het gebied van organisatie en PR.

 

Een LG bestaat uit een groep actieve denkers en doeners uit de gemeente, die regelmatig bij elkaar komen. Er wordt een onderwerp gekozen waar men allemaal belang bij heeft en er vindt een brainstorm plaats over ideeën en oplossingen voor de problemen die met dit onderwerp samenhangen.

 

De groep heeft geen ad hoc werking, maar is juist op de lange termijn bezig met het onderwerp. De opzet van de methode is dat een LG andere burgers stimuleert om zelf een Lerende Gemeenschap op te zetten. Deze olievlekwerking moet ertoe leiden dat het aantal LG’s rond verschillende onderwerpen toeneemt, waardoor de kennis toeneemt en steeds meer aangepakt kan worden.   

 

Resultaat

Een Lerende Gemeenschap dient meerdere doelen. Ten eerste bevordert een LG de zelfwerkzaamheid van burgers. Ten tweede wordt de sociale cohesie versterkt doordat burgers zich samen buigen over plaatselijke vraagstukken. Ten derde werpt een LG nieuw licht op plaatselijke onderwerpen en stelt het nieuwe onderwerpen aan de kaak.

 

In de praktijk

De methode is gebruikt in de gemeente Hellendoorn. De Lerende Gemeenschap werd door de gemeente beschouwd als een kans om de interactie met maatschappelijke partners en inwoners te verbeteren. Er moest niet gedacht worden vanuit een hiërarchische verhouding of een afhankelijke positie, maar op basis van gelijkwaardigheid. De LG was gericht op de ontwikkeling van duurzame vormen van samenwerking en werkwijzen die daarbij passen.

 

Lees meer over de Lerende Gemeenschap.

Kenmerken van deze methode


  • Coproduceren
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Uitvoering
  • Zelfwerkzaamheid van burgers bevorderen
  • Sociale cohesie versterken
  • Ideeën of informatie genereren