OASIS GAME

De ‘Oasis Game’ is een van oorsprong Braziliaanse methode die zich richt op het versterken van de sociale cohesie in een wijk door bewoners samen een collectieve droom te laten verwezenlijken.

 

Hoe werkt het?

De methode richt zich op de meest gemeenschappelijke droom van een wijk (Oasis) en wil die op een interactieve en laagdrempelige manier verwezenlijken (Game). De Oasis Game begint daarvoor met het benaderen van bewoners en instanties in de wijk.  

 

In de volgende fase komen de deelnemers bij elkaar en is er ruimte voor kennismaking en dialoog. Men gaat in gesprek over dromen voor de wijk, zodat negatieve gevoelens worden omgezet in dromen over een positieve toekomst. De verzamelde dromen moeten uiteindelijk worden samengebracht in één collectieve droom voor de wijk, die wordt vertaald in een concreet ontwerp. Het is van belang dat de droom realiseerbaar is in één weekend. Met behulp van eigen materialen wordt vervolgens een maquette gemaakt bij het ontwerp.

 

Op een korte termijn wordt een weekend uitgekozen waarin de deelnemers de droom gaan uitvoeren. Nu worden ook experts betrokken bij het project, maar er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van talenten en materialen in de wijk zelf. Tot slot wordt het resultaat met de hele groep gevierd. De opgebouwde collectieve energie wordt gebruikt om na te denken over nieuwe initiatieven, zodat de Oasis Game een duurzame werking heeft op de wijk.  

 

Resultaat

Een Oasis Game mobiliseert en activeert inwoners van een wijk en versterkt de sociale cohesie.

 

In de praktijk

In de wijk Nieuw-Crooswijk in gemeente Rotterdam is geëxperimenteerd met de Oasis Game. Er werd een ontwerp gemaakt voor de droom en een weekend later gingen bewoners samen aan de slag. “Op de Catharina van Zoelenstraat staat nu een versierd en gekleurd terrein met picknicktafels, een speeltoestel met schommels, een klimrek en een glijbaan, een podium en terrassen met bankjes, versierd met planten, palmen en een rondje kruidentuin.”

 

Lees meer over de Oasis Game.

Gerelateerde methoden


DRIETRAPSRAKET

Kenmerken van deze methode


  • Coproduceren
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Uitvoering
  • Zelfwerkzaamheid van burgers bevorderen
  • Sociale cohesie versterken
  • Ideeën of informatie genereren