OUDERENPROOF

Een methode om de kennis en praktijkervaringen van senioren in kaart te brengen en te verwerken in het seniorenbeleid van de gemeente.

 

Hoe werkt het?

Allereerst worden alle senioren in een wijk uitgenodigd voor een startbijeenkomst van Ouderenproof. Aanwezigen worden geïnformeerd over het project en ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan themagroepen. De deelnemers aan de themagroepen gaan vervolgens in een tijdsbestek van ongeveer zes maanden een inventarisatie maken van de woonomgeving.

 

Elke themagroep behandelt een ander onderwerp. De senioren geven daarbij hun oordeel over het huidige aanbod en ze geven aanbevelingen voor toekomstige voorzieningen. De uitkomsten en aanbevelingen van de themagroepen worden verwerkt in een eindrapport. In een slotbijeenkomst wordt het eindrapport gepresenteerd en overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder. De gemeente belooft om bij de vorming van seniorenbeleid rekening te houden met de uitkomsten en aanbevelingen van het project en informeert de senioren welke aanbevelingen in het beleid zijn opgenomen.

 

Resultaat

De methode verhoogt de kwaliteit van het seniorenbeleid door gebruik te maken van de kennis en praktijkervaringen van senioren.

 

In de praktijk

De gemeente Delft is in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de Samenwerkende Bonden van Ouderen en DIVA Delft het project ‘Is uw gemeente OuderenProof?’ gestart. De insteek is om zoveel mogelijk senioren te betrekken bij het huidige en toekomstige seniorenbeleid.

 

Lees meer over Ouderenproof.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Verhogen kwaliteit van beleid