PRAATCAFÉ

Het Praatcafé is een methode waarbij in een informele cafésfeer een onderwerp wordt besproken.

 

Hoe werkt het?

Voor deze methode is het van belang dat er een cafésfeer wordt gecreëerd. De deelnemers zitten aan cafétafeltjes en bespreken daar een kwestie of probleem. Aan elke tafel is een gespreksleider aanwezig die het gesprek in goede banen leidt. Na iedere 20 à 30 minuten verplaatsen de deelnemers zich naar een nieuwe tafel.

 

De gespreksleiders blijven wel aan dezelfde tafel zitten. Zij informeren de nieuwe tafelgasten over de voorgaande gesprekken. Zo ontstaat een kruisbestuiving van conversaties op basis van de ideeën van andere deelnemers. Aan het einde van de bijeenkomst worden in een plenaire sessie de belangrijkste ideeën en conclusies samengevat, waarbij ook de vervolgmogelijkheden besproken worden.

 

Resultaat

Het Praatcafé zorgt voor de uitwisseling van kennis en ideeën.  

 

In de praktijk

De gemeente Schiermonnikoog heeft een serie Praatcafés georganiseerd om gezamenlijk met inwoners, ondernemers en organisaties initiatieven te ontwikkelen voor de toekomst van het eiland. Aan de hand van de onderwerpen wonen, werken en voorzieningen werd per 4-6 personen aan een tafel gesproken over de toekomst van Schiermonnikoog.

 

Lees meer over praatcafé.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Ideeën of informatie genereren