RAADSPANEL

Het raadspanel is een online burgerpanel bestaande uit inwoners van een gemeente die regelmatig een vraag krijgen voorgelegd over een actueel politiek vraagstuk.

 

Hoe werkt het?

Het raadspanel wordt gevormd door inwoners van de gemeente. Iedere inwoner kan zich online aanmelden voor het raadspanel. Om de zoveel tijd krijgt het panel van de gemeenteraad een vraag voorgelegd over een actueel politiek vraagstuk. De panelleden ontvangen relevante achtergrondinformatie over het onderwerp en zij worden geïnformeerd over de consequenties van bepaalde keuzes.

 

De gemeenteraad gebruikt de resultaten van het raadspanel als adviesbron voor zijn politieke afwegingen. Een belangrijk voordeel van deze methode is de snelle werking van het raadspanel. De uitkomsten van het raadspanel worden binnen een week gerapporteerd aan de gemeenteraad.    

 

Resultaat

Het raadspanel is een manier om burgers te betrekken bij de onderwerpen waar de gemeenteraad het over heeft. De uitkomsten van een raadspanel kunnen worden gebruikt als aanvulling op de voorbereiding van de besluitvorming.

 

In de praktijk

In de gemeente Almere is al vanaf 2006 een raadspanel actief. De panelleden hebben zich al over uiteenlopende onderwerpen kunnen uitspreken, zoals betaald parkeren in de stad, de vorming van een superprovincie en het Sinterklaas en Zwarte Pietfeest. Lees hier meer over het raadspanel van Almere. Er doen zo’n tweeduizend inwoners vrijwillig mee aan het raadspanel.

Kenmerken van deze methode


  • Raadplegen
  • Agendavorming
  • Draagvlak voor beleid vergroten