SCENARIOMETHODE

Een methode om met burgers verschillende denkbare toekomstbeelden te ontwikkelen en bespreken, en om de consequenties van beleid te voorzien. 

 

Hoe werkt het?

De scenariomethode kan gebruikt worden om uiteenlopende toekomstbeelden voor een gemeente te construeren. Over het algemeen wordt de methode toegepast op een specifiek beleidsterrein. De verschillende scenario’s geven inzicht in mogelijke toekomstige ontwikkelingen en ze vormen een hulpmiddel bij het formuleren van langetermijnbeleid.

 

De scenariomethode kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De scenario’s worden geconstrueerd door deskundigen, beleidsambtenaren en bestuurders, maar hierbij kunnen ook burgers worden betrokken om ideeën aan te dragen. Er zijn verschillende werkvormen denkbaar om burgers te betrekken bij het opstellen van scenario’s, bijvoorbeeld door middel van een opiniewijzer, themabijeenkomsten of werkateliers.

 

Er worden meerdere scenario’s opgesteld. De discussies over de onzekerheden, complexiteit en wenselijkheid van de scenario’s maken de deelnemers bewust van de noodzaak om duurzaam en flexibel beleid te maken. Burgers krijgen bovendien inzicht in de complexiteit van beleidsontwikkeling en de invloed van externe processen op beleid. Ten slotte besluiten de inwoners van de gemeente welk scenario er wordt gekozen.

 

Het participatieproces bij de scenariomethode is vrij langdurig. Het succes van de scenariomethode is daarom sterk afhankelijk van goede begeleiding, intensief contact met de deelnemers en voldoende media-aandacht.

 

Resultaat

De scenariomethode maakt burgers bekend met de invloed van externe factoren op beleid. Daarnaast vergroot de methode het draagvlak voor toekomstig beleid.

 

In de praktijk

De gemeente Borne heeft de scenariomethode gehanteerd bij het opstellen van de toekomstvisie van de gemeente (MijnBorne2030). Op basis van input van de inwoners van Borne werden verschillende scenario’s opgesteld, waaruit de inwoners hun favoriet konden kiezen. Het scenario 'Dynamische Dorpen' is door de gemeenschap van Borne gekozen tot toekomstvisie. Het advies van de burgers werd door de gemeenteraad overgenomen.

 

Lees meer over scenariomethode.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Draagvlak voor beleid vergroten
  • Verhogen kwaliteit van beleid