SCHOUW

De schouw is een methode om ter plaatse te inventariseren welke problemen er leven in een wijk en welke ideeën bewoners hebben om de wijk te verbeteren.

 

Hoe werkt het?

Medewerkers van de gemeente gaan samen met bewoners van een bepaalde wijk, eventueel begeleid door experts, langs een aantal specifieke plaatsen in de desbetreffende wijk. De bewoners hebben hierbij de mogelijkheid om ter plaatse aan de gemeente te laten zien welke problemen zij ondervinden. De methode kan ook worden ingezet om te laten zien hoe problemen zijn opgelost.

 

Een groep bestaat uit ongeveer twintig personen, zodat alle medewerkers de kans krijgen met bewoners te praten. Eventueel kunnen meerdere groepen gevormd worden. Een groep wordt begeleid door een gids die goed bekend is met de buurt. Na de schouw worden gezamenlijk conclusies getrokken en afspraken gemaakt over vervolgstappen.

 

De achterliggende gedachte van een schouw is dat problematiek meer gaat leven door ter plaatse te zien wat er in een wijk aan de hand is. Daarnaast zullen bewoners zich in hun eigen omgeving comfortabeler voelen om klachten en wensen te uiten dan in het gemeentehuis.

 

Er bestaat ook een digitale variant op de schouw. Het middelpunt van een digitale schouw is een speciaal ontwikkelde website. De website bevat een interactieve kaart van de wijk waarop bewoners ideeën en problemen kunnen melden.   

 

Resultaat

Bij een schouw worden ter plaatse problemen, knelpunten en klachten geïnventariseerd en samen met bewoners besproken. Een schouw verhoogt de kwaliteit van het gemeentebeleid aan de hand van de opgedane inzichten. 

 

In de praktijk

De gemeente Utrecht heeft een digitale variant op de schouw ontwikkeld. Bewoners van de wijk Overvecht de Gagel konden problemen en ideeën over de verkeersveiligheid van de wijk melden. Er werden daartoe verschillende kanalen opengesteld, zoals de website van het project, een mobiele applicatie en verbeterdebuurt.nl. Alle meldingen werden verwerkt in het programma van eisen voor de nieuw te ontwerpen verkeerssituatie.

Gerelateerde methoden


INSPIRATIEBEZOEK

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Evaluatie
  • Verhogen kwaliteit van beleid
  • Ideeën of informatie genereren