VEILING

De veiling is een methode die burgers ertoe beweegt op basis van een fictief bedrag keuzes te maken met betrekking tot voorzieningen en plannen voor de gemeente.

 

Hoe werkt het?

De gemeente organiseert een bijeenkomst waarop voorzieningen en plannen worden geveild. Het kan gaan om drempels en paaltjes in een straat, maar ook om grootschalige begrippen als een woonerf of landschap. In de veilingruimte is een overzicht aanwezig van alle zaken die ter veiling worden aangeboden, bijvoorbeeld door middel van foto’s of beschrijvingen.

 

In tegenstelling tot een reguliere veiling wordt er niet geboden met echt geld. Alle deelnemers aan de veiling krijgen een fictief bedrag te besteden. Per veilingobject mogen de deelnemers aangeven of ze het willen behouden. De hoogte van de biedingen per object laat zien in hoeverre de deelnemers een veilingobject van waarde vinden.

 

De veilingmeester heeft vervolgens de taak om de argumenten en achtergronden achter de keuzes van de bieders naar boven te krijgen. In deze vorm kan een veiling meer inzicht geven in hoeveel waarde de gemeenschap hecht aan voorzieningen en plannen voor de gemeente.       

 

Resultaat

De veiling brengt in kaart hoeveel waarde burgers hechten aan bepaalde voorzieningen in de gemeente of voorgenomen plannen.

 

In de praktijk

De gemeente Buren heeft een digitale veiling gehouden. In het kader van de bezuinigingen wilde de gemeente een aantal lantaarnpalen in het buitengebied laten verwijderen. In een online omgeving konden burgers op een interactieve kaart aangeven welke lantaarnpalen zij wilden behouden en welke de gemeente weg zou mogen halen.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Ideeën of informatie genereren