VERSNELLINGSKAMER

De Versnellingskamer, ook wel ‘Group Decision Room’ of ‘Brainbox’ genaamd, is een elektronisch vergadersysteem waarbij de deelnemers in korte tijd een grote hoeveelheid aan ideeën en meningen genereren.

 

Hoe werkt het?

De Versnellingskamer bestaat uit een kamer met meerdere op elkaar aangesloten computers. De gemeente nodigt burgers en andere partijen die betrokken zijn bij het thema uit om deel te nemen. Het verdient aanbeveling om niet teveel mensen uit te nodigen in verband met het risico van een te grote informatietoevoer. Een Versnellingskamer is ingericht op 10 à 15 deelnemers.

 

Elke deelnemer neemt plaats achter een computer. Er verschijnt een vraag, stelling, of onderwerp op het scherm waarop elke deelnemer reageert. De deelnemers zien daarbij ook de bijdragen van de andere aanwezigen en ze kunnen reageren op elkaar. Er wordt echter niet weergegeven van wie de bijdrage afkomstig is.   

 

Het voordeel van deze manier van vergaderen is dat elke bijdrage gelijkwaardig is. De deelnemers kunnen gelijktijdig en geanonimiseerd hun bijdrage leveren. De uitkomsten van de vergadering worden geordend en geprioriteerd aan de hand van de waardering die de deelnemers toekennen aan de bijdragen. De resultaten van de Versnellingskamer kunnen meteen worden besproken.

 

Resultaat

De Versnellingskamer genereert in korte tijd een grote hoeveelheid aan ideeën en meningen, waarbij elke deelnemer in staat wordt gesteld om een gelijkwaardige bijdrage te leveren.  

 

In de praktijk

De gemeente Meppel nodigde burgers, organisaties en instellingen uit voor themabijeenkomsten over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij elke bijeenkomst werd gebruik gemaakt van de Versnellingskamer, zodat de meningen van alle deelnemers aan bod zouden komen.

 

Lees meer over Versnellingskamer.

Kenmerken van deze methode


  • Adviseren
  • Agendavorming
  • Ideeën of informatie genereren