WIJKCHEQUES

Een methode waarbij bewoners met eigen plannen en ideeën ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk een budget ontvangen om deze te realiseren.  

 

Hoe werkt het?

De gemeente stelt een budget beschikbaar voor een wijk, maar het beheer van het budget wordt in handen gelegd van een regiegroep van 5 à 7 wijkbewoners. De regiegroep heeft de leiding over het project en beoordeelt de ideeën en plannen die door de bewoners worden ingediend. Alleen voorstellen die worden goedgekeurd, maken aanspraak op een wijkcheque. 

 

Er geldt daarbij een aantal voorwaarden. Ten eerste geldt dat alleen bewoners uit de wijk voorstellen mogen doen. Daarnaast moet het plan of idee voldoende draagvlak hebben in de wijk, gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid in de wijk en uitvoerbaar zijn. 

 

Voorstellen die goedgekeurd worden door de regiegroep, ontvangen een wijkcheque van de gemeente om de uitvoering te bekostigen. De uitvoering van het plan ligt echter volledig in handen van de bewoners zelf, eventueel met ondersteuning van de gemeente.

 

Andere benamingen voor deze methodiek zijn ook wel ‘Lusten en Lasten’ of ‘Voucherproject’.

 

Resultaat

De methode bevordert de sociale samenhang in een wijk en stelt bewoners zelf in staat de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren.

 

In de praktijk

In de gemeente Almere loopt het project ‘Zelf bedacht, zelf gedaan’. Bewoners konden op de website van het project plannen insturen voor de wijk. Er werd een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld om de ingediende plannen uit te voeren. Zo is er bijvoorbeeld een wijkcheque uitgedeeld aan een plan om bloembollen te planten in de wijk.

Kenmerken van deze methode


  • Coproduceren
  • Meebeslissen
  • Agendavorming
  • Beleidsvorming
  • Zelfwerkzaamheid van burgers bevorderen
  • Sociale cohesie versterken