Beleidsdoorlichting Burgerparticipatie 2007-2011

Beleidsdoorlichting Burgerparticipatie 2007-2011

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012

Evaluatie van het burgerparticipatiebeleid van 2007 tot 2011 op doeltreffendheid en doelmatigheid.