Burgermacht op eigen kracht?

Burgermacht op eigen kracht?

SCP, 2014
Een brede verkenning van ontwikkelingen in ‘zelfredzame’ en ‘beleidsbeïnvloedende’ burgerparticipatie.