De democratische waarde van burgerparticipatie: interactief bestuur en deliberatieve fora

De democratische waarde van burgerparticipatie: interactief bestuur en deliberatieve fora

Ank Michels, 2011

Een artikel over de democratische kwaliteit van twee vormen van burgerparticipatie (interactief bestuur en deliberatieve fora) op basis van zeventig casussen in Nederland en een groot aantal andere landen.