Noties voor participatienota's?

Noties voor participatienota's?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010

Een verkennende analyse naar lokale participatiedocumenten in 31 Nederlandse gemeenten.