Vertrouwen in burgers

Vertrouwen in burgers

WRR, 2012

Een lijvig rapport waarin de praktijk, potentiƫle drempels, complexe context en randvoorwaarden voor succes van burgerparticipatie uiteen worden gezet en tot slot een aantal aanbevelingen worden gedaan.