Burgerinitiatieven in Overijssel: een inventarisatie

Universiteit Twente, 2013

Een studie naar burgerinitiatieven in 22 Overijsselse gemeenten door bevraging van diverse betrokkenen over de initiatieven, het betreffende gemeentelijk beleid en andere kenmerken van de lokale context.

Burgers maken hun buurt

Platform31, 2013

Een uitwerking van het ACTIE-instrument dat professionals, beleidsmakers en bestuurders helpt bij de ondersteuning van bewonersinitiatieven (overheidsparticipatie).

Het begint bij de  burger: dilemma's van gemeenten bij initiatieven van burgers in zorg en welzijn

Verwey-Jonker Instituut, 2013

Een handreiking voor ambtenaren en bestuurders hoe om te gaan met de dilemma’s die zich voordoen bij burgerinitiatieven.

Condities voor zelforganisatie 

Verwey-Jonker Instituut, 2012

Een publicatie waarin een definitie van zelforganisatie, de bepalende condities voor zelforganisatie en de betekenis voor beleidsontwikkeling en (beroeps)praktijk uiteen worden gezet. 

Productie door de burger

Jurgen van der Heijden, 2011

Een boekje over burgers in het Soesterkwartier in Amersfoort die zelf aan de slag gaan in het publieke domein.

Experimenteren met burgerinitiatief

Jurgen van der Heijden, 2011

Een boekje met twintig experimenten met burgerinitiatieven dat ambtenaren en bestuurders moet inspireren om te experimenteren met burgerinitiatieven om zo meer initiatief in de eigen gemeente te bevorderen. 

Waaier 'Help een burgerinitiatief'

IPP/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009

Deze waaier staat vol met projecten van gemeenten die de kracht van burgerinitiatieven zien en willen ondersteunen.