Burgers maken hun buurt

Burgers maken hun buurt

Platform31, 2013

Een uitwerking van het ACTIE-instrument dat professionals, beleidsmakers en bestuurders helpt bij de ondersteuning van bewonersinitiatieven (overheidsparticipatie).