Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief

Jurgen van der Heijden, 2011

Een boekje met twintig experimenten met burgerinitiatieven dat ambtenaren en bestuurders moet inspireren om te experimenteren met burgerinitiatieven om zo meer initiatief in de eigen gemeente te bevorderen.