Het begint bij de burger: dilemma's van gemeenten bij initiatieven van burgers in zorg en welzijn

Het begint bij de  burger: dilemma's van gemeenten bij initiatieven van burgers in zorg en welzijn

Verwey-Jonker Instituut, 2013

Een handreiking voor ambtenaren en bestuurders hoe om te gaan met de dilemma’s die zich voordoen bij burgerinitiatieven.