Waaier 'Help een burgerinitiatief'

Waaier 'Help een burgerinitiatief'

IPP/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009

Deze waaier staat vol met projecten van gemeenten die de kracht van burgerinitiatieven zien en willen ondersteunen.