De raad en burgerparticipatie: Ieder in zijn rol en in zijn kracht

De raad en burgerparticipatie: Ieder in zijn rol en in zijn kracht

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010

In deze publicatie wordt een overzicht geboden van de verschillende rollen van de raad bij burgerparticipatie gecombineerd met actuele theoretische inzichten en praktijkvoorbeelden.