Toolkit overheidsparticipatie Regio West-Brabant

Regio West-Brabant, 2014

Deze toolkit biedt een stappenplan voor overheidsparticipatie en zet een aantal inspirerende projecten op een rij.

Stappenplan voor burgerparticipatie

Ministerie van VROM, 2010

In deze publicatie vindt u informatie over de stappen die u zult doorlopen voordat u met burgerparticipatie aan de slag kunt gaan.

Werkboek 'Help een burgerinitiatief!'

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010

Een handboek met handvatten voor ambtenaren, initiatievenmakelaars en trekkers die een brug vormen tussen de wereld van de initiatiefnemer en de wereld van de gemeentelijke bureaucratie en andere semi-overheidsinstellingen. 

Procesbegeleiding in participatietrajecten: waarom, wanneer en door wie?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010

Een handleiding voor gemeenten waarmee zij de precieze rol en meerwaarde van procesbegeleiding in een concreet participatietraject kunnen vaststellen.